Hotell Gustaf Wasa

På Gustaf Wasa Hotell i Borlänge ombesörjer vi kontinuerliga service-arbeten och underhåll av elanläggning och fortlöpande ombyggnation av elinstallationer. Projektet involverar badrum, hotellrum, lounge och restaurang.