Så här arbetar vi
- Vi besöker din butik / lokal och inventerar Er belysning och belysningsanläggning.
-
Vi utför luxmätningar. En underhållsplan för att alltid ha optimal belysning arbetas fram.
-
 I underhållsplanen finns kontrolltider för ljuskällor, armaturer samt gruppbyten av samtliga ljuskällor.
- Samtliga uppgifter bearbetas och lagras i vårt datasystem för en säker kundservice.
- Serviceavtalet har ett fast pris, så Ni lätt kan beräkna årskostnaden för underhållet av Er belysning.
- Vi levererar direkt från egen bil – inga långa och fördyrande leveranser.
- Vi tar hand om de kasserade ljuskällorna på ett miljöriktigt sätt.
-
Ni får ett ljus i er lokal / butik som är på topp, som skapar en bättre arbetsmiljö och en ökad försäljning

Vad vi gör
- Hos oss kan du köpa, leasa eller hyra kompletta ljusanläggningar.
- Vi skapar en god arbetsmiljö med rätt ljus i hemmet och på arbetet.
-  En av Sveriges viktigaste samarbetspartners när det gäller ljuskällor och butiksljus.
- Vi utför även elarbeten åt privatpersoner.