Vår affärsidé
- Att genomföra installationer, service och underhåll inom el, tele, larm, data, fiber, belysning samt utför projektering med kvalité som högsta riktmärke med hjälp av välutbildad personal och moderna hjälpmedel till priser som är konkurrenskraftiga.
- Vara en av Sveriges viktigaste samarbetspartners när det gäller ljuskällor och butiksljus.
- Ha ett stort utbud av ljuskällor, vi lagerför de mest frekventa ljuskällor och lysrör.
- Erbjuda kunden skräddarsydda belysningslösningar, utifrån kundens behov.
- Genom att tillhandahålla rätt armaturer och ljuskällor minska elförbrukning och inköpskostnader.   
- Skapa en god arbetsmiljö för de anställda, med rätt ljus
- Attrahera kunden och skapa köplust genom att med rätt belysning skapa en bra varuvisning. 

Vår kunskap - din trygghet
Vår erfarenhet inom butiksbelysning gör att vi vet hur Ni kan öka Er försäljning med hjälp av rätt belysning. Vi kan också hjälpa Er med vilka typer av armaturer och ljuskällor som Ni kan använda för att minska er totala elförbrukning, och inköpskostnader för ljuskällor.

Vi säljer ljuskällor, armaturer, billampor 6V-24V och städutrustning. Vi inriktar oss mot de mindre företaget/butikerna som inte ingår i större kedjor. Vi ser till att dessa butiker/bolag kan sänka sin belysningskostnad genom att köpa rätt vara och av rätt leverantör.